سامانه تیم کارآفرینی مهندس پورجعفری و تجارت شبکه ای چند سطحی

www,poorjafari.blog.ir -09113834876-09119818162-01344514876 - سایت تیم کارآفرینی بازاریابی شبکه ای مهندس پورجعفری و بازاریابان برتر کشور-کسب و کار چند سطحی و شبکه ای-

سامانه تیم کارآفرینی مهندس پورجعفری و تجارت شبکه ای چند سطحی

www,poorjafari.blog.ir -09113834876-09119818162-01344514876 - سایت تیم کارآفرینی بازاریابی شبکه ای مهندس پورجعفری و بازاریابان برتر کشور-کسب و کار چند سطحی و شبکه ای-

سامانه  تیم  کارآفرینی مهندس پورجعفری و  تجارت شبکه ای چند سطحی

تجارت شبکه ای ، بازاریابی شبکه ای ، مدیریت چند سطحی ،خرید و فروش چند سطحی

بایگانی
مراحل نام نویسی  در شرکت بهترین راه تجارت
دارای مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
وزارت بازرگانی سابق

-نام 
-نام خانوادگی
-کد ملی
-تاریخ تولد
-معرف
-تلفن همراه معتبر
-نشانی پستی دقیق

:::

مدیریت:::مهندس پورجعفری

09113834876
09119818162
01344514876

https://www.instagram.com/p/BKBmIdAhbJ7/?taken-by=poorjafari_engineer


http://karafariniteammlm.blog.ir/


http://karafariniteammlm.blog.ir/1395/06/18/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C